Language of document :

Acțiune introdusă la 27 noiembrie 2008 - Paulette Füller-Tomlinson/Parlamentul European

(Cauza F-97/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se stabilește la 20 % partea de invaliditate permanentă parțială imputabilă originii profesionale a bolii, precum și, în subsidiar, obligarea pârâtului la plata unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului moral suferit de reclamantă

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 9 aprilie 2008 a șefului Unității Pensii și Asigurări Sociale, prin care, la articolul 3, se stabilește la 20 % partea de invaliditate permanentă parțială imputabilă originii profesionale a bolii;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației;

în subsidiar, obligarea pârâtului la plata unei sume de 12 000 euro cu titlu de reparare a prejudiciului moral;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________