Language of document :

Tožba, vložena 27. novembra 2008 - Füller-Tomlinson proti Parlamentu

(Zadeva F-97/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paulette Füller-Tomlinson (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila stopnja trajne delne invalidnosti zaradi poklicne bolezni določena na 20 %, in, podredno, toženi stranki naj se naloži plačilo zneska za povrnitev nepremoženjske škode, ki je nastala tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba vodje oddelka za pokojnine in socialna zavarovanja z dne 9. aprila 2008, ki v členu 3 določa stopnjo trajne delne invalidnosti zaradi poklicne bolezni na 20 %, naj se razglasi za nično;

odločba o zavrnitvi ugovora naj se, kolikor je to potrebno, razglasi za nično;

podredno, toženi stranki naj se naloži plačilo zneska v višini 12.000 EUR za povrnitev nepremoženjske škode;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________