Language of document :

Žaloba podaná dne 17. listopadu 2008 - Cerafogli v. ECB

(Věc F-96/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ECB neudělit žalobkyni povýšení ad personam a uložit žalované zaplacení určité částky jakožto náhrady nemajetkové újmy způsobené žalobkyni.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí, kterým nebylo žalobkyni uděleno povýšení ad personam, oznámené dne 11. března 2008;

proto (i) zrušit jakékoliv rozhodnutí vyplývající z rozhodnutí nepovýšit žalobkyni, které bylo oznámeno dne 11. března 2008, včetně zvláště výplatních pásek žalobkyně od března 2008 a (ii) uložit žalované zaplatit částku 10 000 eur, stanovenou aequo et bono, jakožto náhradu nemajetkové újmy způsobené žalobkyni;

kdyby výkon zrušujícího rozsudku měl způsobit vážné obtíže, zaplacení částky 78 000 eur nebo alespoň poloviny této částky jakožto náhrady újmy způsobené žalobkyni;

uložit Evropské centrální bance náhradu nákladů řízení.

____________