Language of document :

Sag anlagt den 17. november 2008 - Cerafogli mod ECB

(Sag F-96/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Tyskland) (ved avocats L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ECB's afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren en forfremmelse ad personam samt om, at Centralbanken tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt

Sagsøgerens påstande

Afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren en forfremmelse ad personam meddelt den 11. marts 2008 annulleres.

Følgelig (i) annulleres enhver afgørelse, der følger af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren, meddelt den 11. marts 2008 herunder særligt sagsøgerens lønsedler fra marts 2000 og (ii) sagsøgte tilpligtes at betale 10 000 EUR, der fastsættes efter billighed, i erstatning for den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt.

Forudsat at en annullationsdom medfører alvorlige vanskeligheder, kræves betaling af 78 000 EUR, eller subsidiært i det mindste halvdelen af dette beløb, i erstatning for det tab, sagsøgeren har lidt.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________