Language of document :

17. novembril 2008 esitatud hagi - Cerafogli versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi F-96/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Euroopa Keskpanga otsus, millega ei antud nõusolekut hageja edutamiseks ad personam, ja mõista kostjalt välja summa hagejale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

Tühistada 11. märtsil 2008 teatavaks tehtud otsus, millega ei antud nõusolekut hageja edutamiseks ad personam;

järelikult i) tühistada kõik 11. märtsil 2008 teatavaks tehtud otsusest, hagejat mitte edutada, tulenevad otsused, kaasa arvatud eelkõige hageja palgateatised alates 2008. aasta märtsist ja ii) mõista hagejalt välja ex aequo et bono põhimõttel väljaarvutatud summa 10 000 eurot hageja mittevaralise kahju hüvitamiseks;

juhul kui tühistamisotsuse täitmine toob kaasa tõsiseid raskusi, mõista välja 78 000 euro suurune summa või vähemalt pool sellest summast, et katta hagejale tekitatud kahju;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________