Language of document :

Kanne 17.11.2008 - Cerafogli v. EKP

(Asia F-96/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen EKP:n päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin olla myöntämättä kantajalle henkilökohtaista ylennystä, ja vastaajan velvoittaminen korvauksen maksamiseen kantajalle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

Vaatimukset

On kumottava 11.3.2008 tiedoksiannettu päätös, jolla päätettiin olla myöntämättä kantajalle henkilökohtaista ylennystä

tämän seurauksena on (i) kumottava kaikki päätökset, jotka seuraavat mainitusta 11.3.2008 tiedoksiannetusta päätöksestä, mukaan lukien erityisesti kantajan palkkakuitit maaliskuusta 2008 alkaen ja (ii) velvoitettava vastaaja maksamaan oikeuden ja kohtuuden mukaan arvioitu 10 000 euron suuruinen määrä kantajalle aiheutuneen aineettoman vahingon korvaamiseksi

mikäli oletetaan, että kumoavan tuomion antamisesta aiheutuisi huomattavia vaikeuksia, kantajalle on maksettava 78 000 euron määrä tai vähintäänkin puolet tästä määrästä hänelle aiheutuneesta vahingon korvaamiseksi

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________