Language of document :

Beroep ingesteld op 17 november 2008 - Cerafogli / ECB

(Zaak F-96/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Europese Centrale Bank om verzoekster geen bevordering ad personam toe te kennen en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag ter vergoeding van verzoeksters immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om verzoekster geen bevordering ad personam toe te kennen dat haar op 11 maart 2008 is meegedeeld;

dientengevolge, (i) nietigverklaring van elk besluit voortvloeiende uit het op 11 maart 2008 meegedeelde besluit om verzoekster niet te bevorderen, daaronder met name begrepen verzoeksters salarisafrekeningen vanaf maart 2008; en (ii) veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een ex aequo et bono vastgesteld bedrag van 10 000 EUR ter vergoeding van verzoeksters immateriële schade;

ervan uitgaande dat de uitvoering van een arrest houdende nietigverklaring ernstige problemen met zich brengt, betaling van een bedrag van 78 000 EUR of althans de helft van dit bedrag ter vergoeding van de door verzoekster geleden schade;

verwijzing van de Europese Centrale Bank in de kosten van de procedure.

____________