Language of document :

Tožba, vložena 17. novembra 2008 - Cerafogli proti ECB

(Zadeva F-96/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Nemčija) (zastopnik: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe ECB, s katero se je tožeči stranki zavrnila odobritev napredovanja ad personam, in predlog, naj se toženi stranki naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba, s katero se je tožeči stranki zavrnila odobritev napredovanja ad personam in o kateri je bila tožeča stranka obveščena 11. marca 2008, naj se razglasi za nično;

posledično, (i) vse odločbe, ki izhajajo iz odločbe o nenapredovanju tožeče stranke, o kateri je bila ta obveščena 11. marca 2008, vključno s plačilnimi listi tožeče stranke od marca 2008, naj se razglasijo za nične in (ii) toženi stranki naj se zaradi povrnitve nepremoženjske škode, nastale tožeči stranki, naloži plačilo zneska v višini 10.000 EUR, določenega ex aequo et bono;

če bi pri izvršitvi sodbe, s katero bi bila ugotovljena ničnost, prišlo do resnih težav, naj se zaradi povrnitve škode, nastale tožeči stranki, naloži plačilo zneska 78.000 EUR ali vsaj polovico tega zneska;

Evropski centralni banki naj se naloži plačilo stroškov.

____________