Language of document :

Talan väckt den 17 november 2008 - Cerafogli mot ECB

(Mål F-96/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande att Europeiska centralbankens beslut att inte bevilja sökanden förmånen av en befordran ad personam ska ogiltigförklaras och att svaranden ska förpliktas utge ersättning för den ideella skada sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet, meddelat den 11 mars 2008, att inte bevilja sökanden förmånen av en befordran ad personam,

följaktligen, i) ogiltigförklara alla beslut som antagits till följd av beslutet meddelat den 11 mars 2008 att inte befordra sökanden, särskilt inklusive sökandens lönebesked från marsmånad 2008 och ii) förplikta svaranden att betala en summa om 10 000 euro, i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono), som ersättning för den ideella skada sökanden lidit,

ifall verkställandet av en dom som ogiltigförklarar besluten skulle medföra betydande svårigheter, betala ett belopp om 78 000 euro, eller åtminstone hälften av det beloppet, som ersättning för den ideella skada sökanden lidit, samt

förplikta Europeiska centralbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

____________