Language of document :

Žaloba podaná dne 12. listopadu 2008 - N v. Parlament

(Věc F-93/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: N (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotícího posudku žalobce za období od 01/01/2007 do 30/04/2007.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 4. března 2008 nepříznivě zasahující do právního postavení žalobce v rozsahu, v němž potvrzuje a s konečnou platností schvaluje hodnotící posudek žalobce za období od 01/01/2007 do 30/04/2007,

zrušit uvedený sporný posudek,

zrušit rozhodnutí předsedy Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí,

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________