Language of document :

Sag anlagt den 12. november 2008 - N mod Parlamentet

(Sag F-93/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: N (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden 1. januar 2007 til 30. april 2007.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse af 4. marts 2008, der indeholder et klagepunkt mod sagsøgeren, idet hans bedømmelsesrapport for perioden 1. januar 2007 til 30. april 2007 derved bekræftes og endeligt stadfæstes.

Den omtvistede rapport annulleres.

Annullation af afgørelsen truffet af Parlamentets formand den 25. september 2008 om at afslå sagsøgerens klage om annullation af den anfægtede afgørelse.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________