Language of document :

12. novembril 2008 esitatud hagi - N versus parlament

(Kohtuasi F-93/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: N (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada hageja hindamisaruanne ajavahemiku kohta 01/01/07 kuni 30/04/07.

Hageja nõuded

Tühistada hagejat kahjustav 4. märtsi 2008. aasta otsus selles osas, kus kinnitatakse ja kiidetakse lõplikult heaks tema hindamisaruanne ajavahemiku kohta 01/01/2007 kuni 30/04/2007;

tühistada nimetatud vaidlusalune aruanne;

tühistada parlamendi presidendi 25. septembri 2008. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kaebus, kus paluti vaidlustatud otsus tühistada;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________