Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 12. novembrī - N/Parlaments

(lieta F-93/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: N, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasītāja novērtējuma ziņojuma attiecībā uz laikposmu no 01/01/07 līdz 30/04/07 atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 4. marta lēmumu, ar kuru prasītājam nodarīts kaitējums, apstiprinot un galīgi pieņemot viņa novērtējuma ziņojumu attiecībā uz laikposmu no 01/01/07 līdz 30/04/07;

atcelt minēto strīdīgo ziņojumu;

atcelt Parlamenta priekšsēdētāja 2008. gada 25. septembra lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība ar lūgumu atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________