Language of document :

Beroep ingesteld op 12 november 2008 - N / Parlement

(Zaak F-93/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: N (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het beoordelingsrapport van de verzoekende partij over de periode van 1 januari 2007 tot en met 30 april 2007

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het bezwarend besluit van 4 maart 2008 voor zover het beoordelingsrapport van de verzoekende partij over de periode van 1 januari 2007 tot en met 30 april 2007 daarbij definitief wordt bevestigd en goedgekeurd;

het betrokken rapport nietig verklaren;

nietig verklaren het besluit van de president van het Parlement van 25 september 2008 houdende afwijzing van de klacht die de verzoekende partij tegen het bestreden besluit had ingediend;

het Europees Parlement verwijzen in de kosten van de procedure.

____________