Language of document :

Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2008 - N/ Parlamentul European

(Cauza F-93/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: N (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare a reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 30 aprilie 2007.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 4 martie 2008 care lezează reclamantul întrucât confirmă și aprobă definitiv raportul de evaluare a reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 30 aprilie 2007;

anularea raportului în litigiu;

anularea Deciziei președintelui Parlamentului European din 25 septembrie 2008 de respingere a reclamaţiei reclamantului prin care se urmărea anularea deciziei atacate;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________