Language of document :

Talan väckt den 12 november 2008 - N mot Parlamentet

(Mål F-93/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: N (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för perioden från den januari 2007 till den 30 april 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 4 mars 2008 som gick sökanden emot i den mån sökandens betygsrapport för perioden från den 1 januari 2007 till den 30 april 2007 slutgiltigt bekräftas och godkänns,

ogiltigförklara den omtvistade rapporten,

ogiltigförklara det beslut som fattats av parlamentets ordförande den 25 september 2008 om att avslå sökandens klagomål avseende ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________