Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 - Beatriz Acosta Iborra a další v. Komise

(Věc F-93/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací období 2006 - Způsobilost pracovat ve třetím jazyce"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Nizozemí) a devět dalších úředníků Komise (zástupci: N. Lhoëst, poté N. Lhoëst a S. Fernández Menéndez, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastice řízení:: Rada Evropské unie (zástupci: I. Šulce a M. Simm, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce za povyšovací období 2006 z důvodu, že neprokázali svoji způsobilost pracovat ve třetím jazyce

Výrok rozsudku

Rozhodnutí nepovýšit Beatriz Acosta Iborra a dalších devět úředníků Komise Evropských společenství, jejichž jména jsou uvedena v příloze k tomuto rozsudku, za povyšovací období 2006 se zrušují.

Komise Evropských společenství ponese své náklady řízení a náklady řízení žalobců.

Rada Evropské unie ponese své vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 283, 24.11.2007, s. 44.