Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 - Beatriz Acosta Iborra m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-93/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesproceduren for 2006 - evnen til at arbejde på et tredje sprog)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Nederlandene), og ni andre tjenestemænd ved Kommissionen) (først ved avocat N. Lhoëst, dernæst ved N. Lhoëst og S. Fernández Menéndez)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved I. Šulce og M. Simm, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke, på grund af manglende dokumentation for deres evne til arbejde på et tredje sprog, at forfremme sagsøgerne i forfremmelsesåret 2006

Konklusion

Afgørelserne om ikke for forfremmelsesperioden 2006 at forfremme Beatriz Acosta Iborra og de ni andre tjenestemænd, der er ansat i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, og hvis navne fremgår af bilaget til ovennævnte dom, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgernes.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 283 af 24.11.2007, s. 44.