Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus - Beatriz Acosta Iborra jt versus komisjon

(Kohtuasi F-93/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2006. aasta edutamine - Suutlikkus töötada kolmandas keeles)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Madalmaad) ja üheksa ülejäänud komisjoni ametnikku (esindajad: advokaat N. Lhoëst, hiljem advokaadid N. Lhoëst ja S. Fernández Menéndez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: I. Šulce ja M. Simm)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus jätta hagejad 2006. aasta edutamise raames edutamata, kuna ei olnud tõendatud nende suutlikkus töötada kolmandas keeles.

Kohtuotsuse resolutiivosa

Tühistada otsused jätta B. Acosta Iborra ja üheksa ülejäänud komisjoni ametnikku, kelle nimed on toodud käesoleva otsuse lisas, 2006. aasta edutamise raames edutamata.

Mõista hagejate kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 283, 24.11.2007, lk 44.