Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 - Beatriz Acosta Iborra ym. v. komissio

(Asia F-93/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Alankomaat) ja yhdeksän muuta komission virkamiestä (edustajat: aluksi asianajaja N. Lhoëst, sittemmin N. Lhoëst ja asianajaja S. Fernández Menéndez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Väliintulija: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: I. Šulce ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajat jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksella, koska he eivät olleet osoittaneet kykyään työskennellä kolmannella kielellä

Tuomiolauselma

Päätökset, joilla Acosta Iborra ja yhdeksän muuta Euroopan yhteisöjen komission virkamiestä, joiden nimet on lueteltu tämän tuomion liitteessä, jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksella, kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 283, 24.11.2007, s. 44.