Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. decembra 2008 - Beatriz Acosta Iborra in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-93/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2006 - Sposobnost delati v tretjem jeziku)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Nizozemska) in devet drugih uradnikov Komisije (zastopniki: N. Lhoëst, nato N. Lhoëst in S. Fernández Menéndez, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika)

Intervenient: Svet Evropske unije (zastopnika: I. Šulce in M. Simm, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe o nenapredovanju tožečih strank v napredovalnem obdobju 2006, zaradi nesposobnosti delati v tretjem jeziku.

Izrek sodbe

Odločbe Komisije Evropskih skupnosti o nenapredovanju Acoste Iborra in devetih drugih uradnikov, katerih imena so navedena v prilogi obravnavane sodbe, v napredovalnem obdobju 2006, se razglasijo za nične.

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in plača stroške tožečih strank.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 283, 24.11.07, str. 44.