Language of document :

Жалба, подадена на 4 ноември 2008 г. - Bertolete и др./Комисия

(Дело F-92/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Белгия) и други (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейската комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което се преизчисляват възнагражденията на жалбоподателите в изпълнение на решенията, постановени от Съда на публичната служба на 5 юли 2007 г. по дела F-24/06, F-25/06 и F-26/06.

Искания на жалбоподателите

Да се отмени решението, което е прието на 18 юли 2008 г. от органа, оправомощен да сключва договори, и което отхвърля административните жалби, подадени от жалбоподателите срещу решение от 23 януари 2008 г., с което се преизчислява възнаграждението на жалбоподателите в изпълнение на три решения, постановени по тяхно искане от Съда на европейската публична служба на 5 юли 2007 г., и срещу множеството внесени впоследствие по отношение на тях корекции, както и да се отменят фишовете за заплата, издадени на жалбоподателите в приложение на посоченото решение от 23 януари 2008 г., за месеците февруари, март и април 2008 г.,

ако е необходимо, да се отменят също така посочените решения, срещу които жалбоподателите са подали административни жалби,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________