Language of document :

Žaloba podaná dne 4. listopadu 2008 - Bertolete a další v. Komise

(Věc F-92/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgie) a další (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, které stanovuje nový výpočet odměn žalobců v rámci výkonu rozsudků vydaných Soudem pro veřejnou službu ze dne 5. července 2007 ve věcech F-24/06, F-25/06 a F-26/06.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí přijaté orgánem zmocněným k uzavírání pracovních smluv ze dne 18. července 2008, jímž byly zamítnuty stížnosti podané žalobci směřující proti rozhodnutí ze dne 23. ledna 2008, které stanovuje nový výpočet odměn žalobců v rámci výkonu rozsudků vydaných Soudem pro veřejnou službu dne 5. července 2007 na základě jejich žaloby, a proti celé řadě oprav, které byly následně provedeny, jakož i proti výplatním listům vydaným žalobcům v rámci uplatnění uvedeného rozhodnutí ze dne 23. ledna 2008 za měsíc únor, březen a duben 2008;

bude-li to nutné, zrušit rovněž uvedená rozhodnutí, proti kterým směřují stížnosti podané žalobci;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________