Language of document :

Sag anlagt den 4. november 2008 - Bertolete m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-92/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgien) m.fl. (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse vedrørende en ny beregning af vederlaget for sagsøgere til gennemførelse af domme afsagt af Personaleretten den 5. juli 2007 i sagerne F-24/06, F-25/06 og F-26/06.

Sagsøgernes påstande

Den afgørelse, der blev truffet af ansættelsesmyndigheden den 18. juli 2008, om afslag på de klager, som sagsøgerne havde indgivet over en afgørelse truffet den 23. januar 2008, hvori der blev fastsat en ny beregning af vederlaget for sagsøgerne til gennemførelse af tre domme afsagt af EU-Personaleretten den 5. juli 2007 i sager anlagt af sagsøgerne med påstand om ændring af justeringskvotienterne, som efterfølgende er blevet bevilget, annulleres tillige med de lønsedler, som er udstedt til sagsøgerne i medfør af nævnte afgørelse af 23. januar 2008 for månederne februar, marts og april 2008.

Om fornødent annulleres ligeledes de ovennævnte afgørelser, som sagsøgernes klager var rettet imod.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________