Language of document :

4. novembril 2008 esitatud hagi - Bertolete jt versus komisjon

(Kohtuasi F-92/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Bertolete jt (Woluwé-Saint-Lambert, Belgia) jt (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega arvestati uuesti hagejate palk Avaliku Teenistuse Kohtu 5. juuli 2007. aasta otsuste kohtuasjades F-24/06, F-25/06 ja F-26/06 täitmiseks.

Hagejate nõuded

Tühistada teenistuslepingute sõlmimiseks pädeva asutuse 18. juuli 2008. aasta otsus osas, millega jäeti rahuldamata nende kaebuse 23. jaanuari 2008. aasta otsuse peale, millega arvestati uuesti hagejate palk Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 5. juuli 2007. aasta otsuste kohtuasjades F-24/06, F-, 25/06 ja F-26/06 täitmiseks ja lisaks osas, millega tehti seejärel mitmeid parandusi ning osas, milles hagejatele 23. jaanuari 2008. aasta otsuse alusel esitati palgateatised 2008. aasta veebruari, märtsi ja aprilli kuude kohta;

selles osas, milles vajalik, tühistada ka otsused, mille vastu on suunatud hagejate kaebused;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________