Language of document :

Kanne 4.11.2008 - Bertolete ym v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-92/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgia) ym. (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on vahvistettu uusi tapa laskea kantajien palkat virkamiestuomioistuimen asioissa F-24/06, F-25/06 ja F-26/06 5.7.2007 antamien tuomioiden jälkeen

Vaatimukset

työsopimuksen tekemiseen oikeutetun viranomaisen 18.7.2008 tekemä päätös, jolla hylättiin valitukset, jotka kantajat olivat tehneet 23.1.2008 tehdystä päätöksestä, jossa vahvistettiin uusi tapa laskea kantajien palkat kolmen sellaisen tuomion perusteella, jotka Euroopan unionin virkamiestuomioistuin antoi 5.7.2007 kantajien nostamien kanteiden perusteella, ja sellaisista korjauskertoimista, joita tämän jälkeen on sovellettu, samoin kuin niistä palkkakuiteista, joita kantajille on mainitun 23.1.2008 tehdyn päätöksen perusteella annettu vuoden 2008 helmi-, maalis- ja huhtikuun osalta, on kumottava

mainitut päätökset, joista kantajat ovat tehneet valitukset, on myös kumottava sikäli kuin on tarpeen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________