Language of document :

Beroep ingesteld op 4 november 2008 - Bertolete e.a. / Commissie

(Zaak F-92/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Marli Bertolete (Sint-Lambrechts-Woluwe, België) en anderen (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende nieuwe berekening van verzoekers' bezoldigingen ter uitvoering van de arresten van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 5 juli 2007 in de zaken F-24/06, F-25/06 en F-26/06

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het besluit van het TAVABG van 18 juli 2008 houdende afwijzing van verzoekers' klachten tegen een besluit van 23 januari 2008 waarbij hun bezoldiging, ter uitvoering van drie arresten die het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie op 5 juli 2007 in door hen ingestelde beroepen heeft gewezen, opnieuw is vastgesteld, alsmede tegen de vele wijzigingen die daarin later zijn aangebracht en de salarisafrekeningen die verzoekers krachtens het besluit van 23 januari 2008 over de maanden februari, maart en april 2008 hebben ontvangen;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten waartegen verzoekers' klachten waren gericht;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________