Language of document :

Acțiune introdusă la 4 noiembrie 2008 - Bertolete şi alţii/Comisia

(Cauza F-92/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanţi: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgia) şi alţii (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de recalculare a remunerațiilor reclamanților, în executarea Hotărârilor pronunțate de Tribunalul Funcției Publice la 5 iulie 2007 în cauzele F-24/06, F-25/06 și F-26/06

Concluziile reclamanților

Anularea deciziei adoptate de AHCC la 18 iulie 2008 prin care au fost respinse reclamațiile introduse de reclamanți, prin care se critică decizia din 23 ianuarie 2008 de recalculare a remunerației reclamanților, în executarea a trei hotărâri pronunțate de Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene la 5 iulie 2007, la cererea acestora, și prin care se critică, de asemenea, numeroasele corectări care au fost adăugate, precum și fișele de salariu eliberate reclamanților, în aplicarea respectivei decizii din 23 ianuarie 2008, pentru lunile februarie, martie și aprilie 2008;

în măsura necesară, de asemenea, anularea deciziilor menționate, care făceau obiectul reclamațiilor reclamanților;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________