Language of document :

Žaloba podaná 4. novembra 2008 - Bertolete a i./Komisia

(vec F-92/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgicko) a iní (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktoré stanovuje nový výpočet odmien žalobcov v rámci vykonania rozsudku vyhláseného Súdom pre verejnú službu 5. júla 2007 vo veciach F-24/06, F-25/06 a F-26/06

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie prijaté OOUZ 18. júla 2008, ktorým boli zamietnuté sťažnosti predlžené žalobcami, ktorí kritizovali rozhodnutie prijaté 23. januára 2008, ktoré stanovovalo nový výpočet odmien žalobcov v rámci vykonania rozsudkov Súdu pre verejnú službu z 5. júla 2007 vydaných na základe žaloby žalobcov, a ktorí tiež kritizovali množstvo opráv, ku ktorým potom došlo, ako aj výplatné listiny vydané žalobcom v rámci uplatnenia uvedeného rozhodnutia z 23. januára 2008 za február, marec a apríl 2008,

v nevyhnutnom rozsahu tiež zrušiť uvedené rozhodnutia, proti ktorým boli podané sťažnosti žalobcov,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________