Language of document :

Tožba, vložena 4. novembra 2008 - Bertolete in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-92/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgija) in drugi (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bil določen nov izračun osebnih prejemkov tožečih strank na podlagi sodb, ki jih je razglasilo Sodišče za uslužbence 5. julija 2007 v zadevah F-24/06, F-25/06 in F-26/06.

Predlogi tožečih strank

Odločba, ki jo je sprejel organ, pooblaščen za sklepanje pogodb, 18. julija 2008, s katero so bili zavrnjene pritožbe tožečih strank zoper odločbo, sprejeto 23. januarja 2008, s katero je bil določen nov izračun osebnih prejemkov tožečih strank na podlagi treh sodb Sodišča za uslužbence Evropskih skupnosti, ki so bile kot odgovor na tožbe izdane 5. julija 2007, ter zoper večkratne popravke, ki so bili opravljeni naknadno, ter zoper plačilne liste, ki so na podlagi navedene odločbe z dne 23. januarja 2008 bili izstavljeni tožečim strankam za februar, marec in april 2008, naj se razglasi za nično;

če bi bilo potrebno, naj se razglasi za nične tudi navedene odločbe, zoper katere so bile vložene pritožbe tožečih strank;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________