Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 - Evraets mod Kommissionen

(Sag F-92/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2006 - evne til at arbejde på et tredje sprog)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pascal Evraets (Lambusart, Belgien) (først ved avocats N. Lhoëst, derefter ved N. Lhoëst og S. Fernández Menéndez)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Intervenient: Rådet for Den Europæiske Union (ved I. Šulce og M. Simm, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 4 i forfremmelsesåret 2006 på grund af manglende evne til at arbejde på et tredje sprog.

Konklusion

Afgørelsen om ikke at forfremme Pascal Evraets i forfremmelsesåret 2006 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 283 af 24.11.2007, s. 44.