Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus -Evraets versus komisjon

(Kohtuasi F-92/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2006. aasta edutamine - Võime töötada kolmandas keeles)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pascal Evraets (Lambusart, Belgia) (esindajad: advokaat N. Lhoëst, hiljem advokaadid N. Lhoëst ja S. Fernández Menéndez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: I. Šulce ja M. Simm)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus 2006. aasta edutamise raames hagejat mitte edutada palgaastmele AST 4, kuna ta ei tõendanud oma võimet töötada kolmandas keeles.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada otsus mitte edutada P. Evraetsi 2006. aasta edutamise raames palgaastmele AST 4.

Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 283, 24.11.2007, lk 44.