Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 - Evraets v. komissio

(Asia F-92/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2006 ylennyskierros - Kyky työskennellä kolmannella kielellä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pascal Evraets (Lambusart, Belgia) (edustajat: aluksi asianajaja N. Lhoëst, sittemmin N. Lhoëst ja asianajaja S. Fernández Menéndez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Väliintulija: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: I. Šulce ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 4 vuoden 2006 ylennyskierroksen yhteydessä, koska hän ei ollut osoittanut kykenevänsä työskentelemään kolmannella kielellä

Tuomiolauselma

Päätös, jolla Pascal Evraets jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksen yhteydessä, kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja kantajan oikeudenkäyntikuluista.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 283, 24.11.2007, s. 44.