Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a treia) din 11 decembrie 2008 - Evraets/Comisia

(Cauza F-92/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2006 - Capacitatea de a lucra într-o a treia limbă)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Pascal Evraets (Lambusart, Belgia) (reprezentanţi: N. Lhoëst, ulterior N. Lhoëst și S. Fernández Menéndez, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Intervenient: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți : I. Šulce și M. Simm, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei de a nu îl promova pe reclamant în gradul AST 4, în lipsa demonstrării capacității sale de a lucra într-o a treia limbă, în cadrul exercițiului de promovare 2006

Dispozitivul

Anulează decizia de a nu îl promova pe domnul Evraets în cadrul exercițiului de promovare 2006.

Obligă Comisia Comunităților Europene la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 283, 24.11.2007, p. 44.