Language of document :

Решение на Съда на публичната служба от (втори състав) 13 ноември 2008 г. - Traore/Комисия

(Дело F-90/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Обявяване на свободна длъжност - Отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя - Преназначаване - Интерес на службата)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Amadou Traore (Rhodes Saint Genèse, Белгия) (представител: E. Boigelot, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Отмяна на решенията на Комисията за отхвърляне на кандидатурите на жалбоподателя за длъжността временно управляващ делегацията на Комисията в Того, както и за длъжността ръководител на оперативната дейност на делегацията на Комисията в Танзания - Отмяна на решенията за назначаване на други кандидати на посочените длъжности - Искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив

Отменя Решение от 12 декември 2006 г. на директора на дирекция "Ресурси" на Службата за сътрудничество EuropeAid към Комисията на Европейските общности, с което се отхвърля кандидатурата на г-н Traore за длъжността ръководител на оперативната дейност на делегацията на Комисията в Танзания, както и решението за назначаване на г-н S. на посочената длъжност.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Г-н Traore понася половината от направените от него съдебни разноски.

Комисията на Европейските общности понася направените от нея съдебни разноски и половината от разноските на г-н Traore.

____________

1 - ОВ C 269 от 10.11.2007 г.