Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 13. novembra spriedums - Traore/Komisija

(lieta F-90/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paziņojums par vakanci - Prasītāja kandidatūras noraidīšana - Atkārtota iecelšana amatā - Dienesta intereses

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Amadou Traore, Rhode-Saint-Genèse (Beļģija) (pārstāvis - É. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Komisijas lēmumu par prasītāja kandidatūras noraidīšanu sarunu vadītāja ad interim amatam Komisijas delegācijā Togo, kā arī delegācijas Tanzānijā darbības vadītāja amatam atcelšana - Lēmumu par citu kandidātu iecelšanu šajos amatos atcelšana - Prasība par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas EuropeAid sadarbības biroja resursu daļas direktora 2006. gada 12. decembra lēmumu par Traore kandidatūras Komisijas delegācijas Tanzānijā darbību vadītāja amatam noraidīšanu un S. iecelšanu šajā amatā;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Traore sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina pusi no Traore tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 269, 10.11.2007., 72. lpp.