Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 13 noiembrie 2008 - Traore/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-90/07)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Anunț pentru ocuparea unui post vacant - Respingerea candidaturii reclamantului - Mutare - Interesul serviciului)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: J. Currall şi B. Eggers)

Obiectul

Anularea deciziilor Comisiei de respingere a candidaturilor reclamantului pentru postul de însărcinat cu afaceri ad interim la Delegaţia Comisiei în Togo, precum și pentru postul de șef de operaţiuni al Delegaţiei Comisiei în Tanzania - Anularea deciziilor de a numi alţi candidaţi în posturile respective - Cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Anulează Decizia directorului de resurse ale Oficiului de Cooperare - EuropeAid al Comisiei Comunităţilor Europene din 12 decembrie 2006 de respingere a candidaturii domnului Traore pentru postul de șef de operaţiuni al Delegaţiei Comisiei în Tanzania și Decizia de numire a domnului S. în postul respectiv.

Respinge celelalte capete de cerere.

Domnul Traore suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

Comisia Comunităţilor Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile efectuate de domnul Traore.

____________

1 - JO C 269, 10.11.2007, p. 72.