Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. novembra 2008 - Traore/Komisia

(vec F-90/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Zamietnutie kandidatúry žalobcu - Zmena miesta pridelenia - Služobný záujem)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgicko) (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Komisie, ktorým sa zamietli kandidatúry žalobcu na miesto dočasného chargé d'affaires zastúpenia v Togu, ako aj na miesto operačného vedúceho zastúpenia v Tanzánii - Zrušenie rozhodnutí o menovaní iných kandidátov na uvedené miesta - Žiadosť o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie riaditeľa zdrojov Úradu pre spoluprácu EuropeAid Komisie Európskych spoločenstiev z 12. decembra 2006 o zamietnutí kandidatúry pána Traorea na miesto operačného vedúceho zastúpenia Komisie v Tanzánii a rozhodnutie o vymenovaní pána S. na uvedené miesto sa zrušujú.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Pán Traore znáša polovicu svojich vlastných trov konania.

4.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a polovicu trov konania, ktoré vynaložil pán Traore.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2007, s. 72.