Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. novembra 2008 - Traore proti Komisiji

(Zadeva F-90/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Obvestilo o prostem delovnem mestu - Zavrnitev kandidature tožeče stranke - Prerazporeditev - Interes službe)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgija) (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in B. Eggers)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločb Komisije o zavrnitvi kandidatur tožeče stranke za delovno mesto začasnega odpravnika poslov na predstavništvu v Togu in delovno mesto operativnega vodje na predstavništvu v Tanzaniji - Razglasitev ničnosti odločb o imenovanju drugih kandidatov na navedeni mesti - Odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1.    Odločba vodje kadrovske službe Urada za sodelovanje EuropeAid Komisije Evropskih skupnosti z dne 12. decembra 2006 o zavrnitvi kandidature A. Traore za delovno mesto operativnega vodje na predstavništvu Komisije v Tanzaniji in odločba o imenovanju g. S. na navedeno mesto se razglasita za nični.

2.    Tožba se v preostalem zavrne.

3.    A. Traore nosi polovico svojih stroškov.

4.    Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je priglasil A. Traore.

____________

1 - UL C 269, 10.11.2007, str. 72.