Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 13 november 2008 - Traore mot kommissionen

(Mål F-90/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Meddelande om lediga tjänster - Avslag på sökandens ansökan om tjänst - Ändrad tjänsteplacering - Tjänstens intresse)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökningar till tjänsten som vikarierande affärsansvarig vid kommissionens delegation i Togo liksom till tjänsten som affärschef vid kommissionens delegation i Tanzania - Ogiltigförklaring av besluten att tillsätta andra sökande till de nämnda tjänsterna - Ansökan om skadestånd

Domslut

Det beslut som chefen för personalresurser vid Byrån för samarbete EuropeAid vid Europeiska gemenskapernas kommission fattade den 12 december 2006 avslå Amadou Traores ansökning till tjänsten som affärschef vid kommissionens delegation i Tanzania och beslutet att tilldela S nämnda tjänst ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Amadou Traore ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

Europeiska gemenskapernas kommission ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av Amadou Traores rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 269, 10.11.2007, s. 72.