Language of document :

2008. november 3-án benyújtott kereset - P kontra Parlament

(F-89/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: P (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperes három hónapos felmondási idővel való elbocsátásáról szóló, parlamenti határozat megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg felperes három hónapos felmondási idővel való elbocsátásáról, a Parlamentbe való belépési jogosultságának azonnali visszavonásáról és az iroda kulcsainak a lehető legrövidebb határidőn belüli visszaadására való felszólításról szóló, 2008. április 15-i parlamenti határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen egyrészt azonnal helyezze vissza a felperest a szolgálatba a 2008. április 15-i határozat meghozatala időpontjára visszamenőleges hatállyal az ezen időpont szerinti állásába és besorolási fokozatába, másrészt kötelezze az alperest a felperes illetményének megfizetésére 2008. július 15-től a tényleges visszahelyezésének időpontjáig 7%-os éves késedelmi kamattal növelten;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 10 000 euró összegű kártérítés megfizetésére az okozott nem vagyoni kárért, valamint a felperes szakmai előmenetelében okozott kárért, fenntartva ezen összeg eljárás során történő csökkentésének vagy növelésének lehetőségét;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

____________