Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 3. novembrī - P/Parlaments

(lieta F-89/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: P, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, Parlamenta lēmuma par prasītājas atlaišanu no darba, brīdinot trīs mēnešus iepriekš, atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Parlamenta 2008. gada 15. aprīļa lēmumu par prasītājas atlaišanu no darba, brīdinot trīs mēnešus iepriekš, un nekavējošu tiesību liegšanu viņai iekļūt Parlamentā, pieprasot pēc iespējas ātrāk atgriezt biroja atslēgas;

līdz ar to, pirmkārt, nekavējoties ar atpakaļejošu spēku atjaunot prasītāju darbā, pienākumos, amatā un rangā, kurā viņa atradās brīdī, kad tika pieņemts 2008. gada 15. aprīļa lēmums, un, otrkārt, piedzīt viņas algu par laiku no 2008. gada 15. jūlija līdz viņas faktiskai atjaunošanai darbā kopā ar nokavējuma procentiem pēc likmes 7 % gadā;

piespriest atbildētājam samaksāt kā atlīdzību par morālo kaitējumu un karjeras aizskārumu summu EUR 10 000 apmērā, paturot tiesības to tiesvedības gaitā palielināt vai samazināt;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________