Language of document :

Beroep ingesteld op 3 november 2008 - P / Parlement

(Zaak F-89/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: P (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het Parlement om de verzoekende partij met een opzegtermijn van drie maanden te ontslaan en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het besluit van het Parlement van 15 april 2008 om de verzoekende partij met een opzegtermijn van drie maanden te ontslaan en haar de toegang tot het Parlement onmiddellijk te ontzeggen door haar te gelasten, zo spoedig mogelijk de kantoorsleutels terug te geven;

dientengevolge, de verzoekende partij met terugwerkende kracht onmiddellijk in haar functie herstellen, in het ambt dat en de rang die zij op het moment van het besluit van 15 april 2008 had en, anderzijds, de verzoekende partij haar salaris betalen vanaf 15 juli 2008 tot de datum van haar daadwerkelijke re-integratie, met een vertragingsrente van 7 % per jaar;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van een bedrag van 10 000 EUR voor de immateriële en de loopbaanschade, onder voorbehoud van vermeerdering en/of vermindering in de loop van de procedure;

het Europees Parlement verwijzen in de kosten van de procedure.

____________