Language of document :

Acțiune introdusă la 3 noiembrie 2008 - P/Parlamentul European

(Cauza F-89/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: P (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei Parlamentului European de concediere a reclamantului cu un preaviz de trei luni și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Parlamentului European din 15 aprilie 2008 de concediere a reclamantului cu un preaviz de trei luni și de retragere imediată a dreptului acestuia de acces la Parlament, impunându-i-se predarea cheilor de la birou în cel mai scurt timp;

prin urmare, pe de o parte, reintegrarea imediată a reclamantului în funcție, pe postul și în gradul pe care le avea în momentul deciziei din 15 aprilie 2008, cu efect retroactiv, și, pe de altă parte, obținerea plății salariului începând cu 15 iulie 2008 și până la data reintegrării efective, cu o dobândă de întârziere de 7 % pe an;

obligarea pârâtei la plata unei sume de 10 000 de euro, sub rezerva creșterii și/sau scăderii în cursul procedurii, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral și pentru atingerea adusă carierei;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________