Language of document :

Определение на председателя на Съда на публичната служба от 17 декември 2008 г. - Wenig /Комисия

(Дело F-80/08 R)

(Публична служба - Обезпечително производство - Искане за спиране на изпълнението на решение за отстраняване от длъжност на заинтересованото лице - Неотложност - Липса)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Белгия) (представители: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет на делото

Искане за спиране на изпълнението на решението от 18 септември 2008 г., с което Комисията отстранява жалбоподателя за неопределено време и разпорежда удръжка в размер на 1000 евро месечно от неговото възнаграждение за максимален срок от шест месеца.

Диспозитив на определението

Отхвърля искането за допускане на обезпечение.

Съдът на публичната служба не се произнася по съдебните разноски.

____________