Language of document :

Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 17. decembra 2008 - Wenig proti Komisiji

(Zadeva F-80/08 R)

(Javni uslužbenci - Postopek za izdajo začasne odredbe - Predlog za odložitev izvršitve odločbe o začasni odstranitvi zainteresirane osebe z njenega delovnega mesta - Nujnost - Neobstoj)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgija) (zastopniki: G.-A. Dal, D. Voillemot in D. Bosquet, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Predlog za odložitev izvršitve odločbe z dne 18. septembra 2008, s katero je Komisija tožečo stranko za nedoločen čas začasno odstranila z delovnega mesta in odredila, da se od njenih prejemkov odtegne 1000 EUR na mesec največ za obdobje 6 mesecev.

Izrek sklepa

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

Odločitev o stroških se pridrži.

____________