Language of document :

Beslut meddelat av personaldomstolens ordförande den 17 december 2008 -Wenig mot kommissionen

(Mål F-80/08 R)

(Personalmål - Interimistiskt förfarande - Begäran om uppskov med verkställigheten av ett beslut att avstänga berörd person från tjänsten - Situation som ställer krav på skyndsamhet - Föreligger inte)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgien) (ombud: advokaterna G.-A. Dal, D. Voillemot och D. Bosquet)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Begäran om uppskov med verkställigheten av beslut av den 18 september 2008 varigenom kommissionen avstängde sökanden på obestämd tid och bestämde att 1 000 euro av hans lön skulle hållas inne per månad under en period om högst sex månader.

Avgörande

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

____________