Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 - Dubus a Leveque v. Komise

(Věc F-66/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Hodnotící období pro povýšení 2006 - Způsobilost pracovat ve třetím jazyce"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Charles Dubus (Kraainem, Belgie) a Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Francie) (zástupci: É. Boigelot, advokát, poté É. Boigelot a L. Defalque, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastník řízení: Rada Evropské unie (zástupci: I. Šulce a M. Simm, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí týkajícího se toho, že žalobci nebudou v rámci hodnotícího období pro povýšení 2006 povýšeni z důvodu neprokázání jejich způsobilosti pracovat ve třetím jazyce - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství o nezapsání jména Ch. Dubuse na seznam úředníků povýšených do platové třídy C*3 v rámci hodnotícího období pro povýšení 2006 a rozhodnutí Komise Evropských společenství o nezapsání jména J. Levequa na seznam úředníků povýšených do platové třídy B*8 v rámci téhož hodnotícího období pro povýšení se zrušují.

Ve zbývající části se návrhová žádání v žalobě zamítají.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení žalobců.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 199, 25.8.2007, s. 54.