Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 - Dubus og Leveque mod Kommissionen

(Sag F-66/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesproceduren 2006 - evne til at arbejde på et tredje sprog)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Charles Dubus (Kraainem, Belgien) og Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Frankrig) (først ved avocat É. Boigelot, dernæst ved avocats É. Boigelot og L. Defalque)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Intervenient: Rådet for Den Europæiske Union (ved I. Sulce og M. Simm, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke, på grund af manglende dokumentation for deres evne til arbejde på et tredje sprog, at forfremme sagsøgerne i forfremmelsesåret 2006 - påstand om erstatning

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse om ikke at opføre Charles Dubus' navn på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse C*3 i forfremmelsesperioden 2006, og Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse om ikke at opføre Jean Leveques navn på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse B*8 i samme år, annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgernes.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 199 af 25.8.2007, s. 54.