Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus - Dubus ja Leveque versus komisjon

(Kohtuasi F-66/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2006. aasta edutamine - Võime töötada kolmandas keeles)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Charles Dubus (Kraainem, (Belgia) ja Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Prantsusmaa) (esindajad: advokaat É. Boigelot, hiljem advokaadid É. Boigelot ja L. Defalque)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: I. Šulce ja M. Simm)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada otsus 2006. aasta edutamise raames hagejaid mitte edutada, viidates nende võimetusele töötada kolmandas keeles - Kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus mitte kanda C. Dubus' nime edutatavate ametnike nimekirja 2006. aasta edutamise raames palgaastmele C*3 edutamiseks ja Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus mitte kanda J. Leveque'i nime edutatavate ametnike nimekirja sama edutamise raames palgaastmele B*8 edutamiseks.

Jätta ülejäänud nõuded rahuldamata.

Mõista hagejat kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 199, 25.8.2007, lk 54.